Lovkomitéen kan også tolke klubber og forbunds lover dersom årsmøtet, styret eller minst 5 % av medlemmene ber om det og klubb eller forbund ikke allerede har en bindende fortolkning. Klubber og forbund kan reservere seg mot denne bestemmelsen i eget lovverk.

Etter anmodning fra klubb, forbund, region eller Hovedstyret kan lovkomitéen også tolke regler som gjelder utøvelse av myndighet i henhold til delegert kompetanse fra NKK.

Lovkomitéens tolkninger er bindende.

Lovkomitéen:

  • Leder: Anne Cathrine Frøstrup (2022 for 2 år)
  • Medlem: Haakon Rognsaa Arnesen (2022 for 2 år)
  • Medlem: Anders Tunold-Hanssen (2023 for 3 år)
  • Varamedlem: Tore Holtan (2023 for 1 år)