Kontrollkomiten skal se til at NKK samlet og det enkelte organ fremmer NKKs formål og skal særlig følge opp at NKK forvalter sine midler i henhold til formålet, samt at den økonomiske forvaltning er forsvarlig. Kontrollkomiteen skal særlig vektlegge områder som ikke omfattes av revisors arbeidsoppgaver.

I henhold til lovene består Kontrolkomiteen av leder, og øvrige 2 medlemmer,valgt for 2 år av gangen. Det velges også 1 varamedlem, valgt for 1 år av gangen. Varamedlem deltar bare i arbeidet etter særskilt innkalling, men underrettes om alle skriftlige vurderinger som kontrollkomiteen avgir. Kontrollkomiteens leder har ansvaret for å organisere arbeidet.

Kontrollkomiteens instruks finner du under dokumenter på denne siden.

Du kan komme i kontakt med kontrollkomiteen ved å sende en e-post til adm@nkk.no

Kontrollkomitéen:

  • Leder: Per Kristian Andersen (2023 for 3 år)
  • Medlem: Knut J. Herland (2023 for 4 år)
  • Medlem: Torunn Sørby (2022 for 2 år)
  • Varamedlem: Knut Arild Flatner (2023 for 1 år)