Medlemmer per 10.01.2023:

  • Roger Sjølstad – Leder 2 år
  • Siv Sandø – Representant fra AHF 2 år
  • Terje Lindstrøm for DUK 1 år
  • Petter Steen – Representant fra UK 2 år
  • Wenche Charlotte Lagmo – 2 år
  • Bjørg W. Andreassen – 1 år
  • Wenche Lagmo – HS representant

Komiteens sekretærfunksjon er lagt til Aktivitetsavdelingen.
Saker som ønskes behandlet av Særkomiteen, må leveres pr epost minst 4 uker før møtedato. 
Benytt følgende mail: utstilling@nkk.no

Relevante filer finner du under "dokumenter" på denne siden.