Det vises til Hovedstyrets vedtak i sak 152/2022 hvor NKKs ordinære Representantskapsmøte 2024 ble vedtatt berammet til 15. og 16. juni 2024.

Årets representantskapsmøte (det 63.ordinære) vil bli avholdt lørdag 15. og søndag 16. juni 2024 på Radisson Red Oslo Airport, Henrik Ibsens veg, 2060 Gardermoen.

Saksdokumenter

Sakspapirer til Representantskapsmøtet
Vedlegg 1: NKKs årsrapport 2023
Vedlegg 2: Prosjektrapport God medlemsstyring og organisasjonsledelse i NKK
Vedlegg 3: Kandidatpresentasjoner til RS 2024

Fullstendig saksliste ble bekjentgjort innen fristen 6 uker før RS, 3. mai 2024.