Det vises til Hovedstyrets vedtak i sak 152/2022 hvor NKKs ordinære Representantskapsmøte 2024 ble vedtatt berammet til 15. og 16. juni 2024.

Årets representantskapsmøte (det 63.ordinære) vil bli avholdt lørdag 15. og søndag 16. juni 2024 på Radisson Red Oslo Airport, Henrik Ibsens veg, 2060 Gardermoen.

Forslag på kandidater til valg og saker som ønskes fremmet til årets Representantskapsmøte sendes til e-postadressen RS2024@nkk.no Andre e-postadresser skal ikke benyttes.

Alle innsendte e-poster vil bli bekreftet mottatt, får du/din klubb/forbund/ region ikke svar på innsendt e-post må dere ta kontakt med Kathrin Pedersen, kathrin.pedersen@nkk.no

 


I henhold til NKKs lover - § 3-3 Innkalling
Innkalling til ordinært Representantskapsmøte gjøres kjent av Hovedstyret senest 15. desember året i forkant av året for neste Representantskapsmøte. Fristen for å fremme forslag som skal behandles på Representantskapsmøtet, herunder valg, er 12 uker før fastsatt dato for Representantskapsmøtet. Fullstendig saksliste og saksdokumenter må bekjentgjøres senest 6 uker før fastsatt dato før Representantskapsmøtet.
Dersom Hovedstyret beslutter at Representantskapsmøtet skal avholdes helt eller delvis digitalt, skal det samtidig vedlegges informasjon om digitalt Representantskapsmøte og informasjon om hvordan møtet skal avholdes.


Forslag fremmes 12 uker før RS, innen 22. mars 2024
Fullstendig saksliste bekjentgjøres 6 uker før RS, innen 3. mai 2024.

NKK forholder seg til GDPR og personvernloven, og lagrer ikke personinformasjon utover det som er lovlig og innenfor den tidsgrensen som er tillatt. 
Etter prosesser hvor det er nødvendig for en vurdering at vi mottar CV, vil disse bli umiddelbart slettet etter at prosessen (f.eks. valg til RS) er gjennomført. 
Dette innebærer at kandidater til forskjellige verv må påregne å levere oppdaterte CV i forbindelse med den oppgave de er innstilt til, vi lagrer ikke tidligere leverte CV.