Tirsdag 21. august opphørte den generelle båndtvangen, men i nesten 200 av landets kommuner fortsetter båndtvangen fordi kommunene har utvidede regler.

Enkelte av disse kommune har etter Norsk Kennel Klubs oppfatning båndtvangsregler som enten er alt for strenge, eller bygger på feil grunnlag i forhold til det lovverket tillater.

Sjekk din kommune i båndtvangskartet her!

Hver enkelt kommune har mulighet til å innføre lokale båndtvangsbestemmelser, men det er § 6 i hundeloven som legger føringene for hvilke båndtvangsbestemmelser hver enkelt kommune har mulighet til å innføre. Hvis en kommune innfører bestemmelser som er strengere enn det hundeloven tillater, vil forskriften være ulovlig. Dette mener NKK er tilfellet med disse kommunes båndtvangsbestemmelser.

Norsk Kennel Klub har nå sendt brev til kommunene, hvor dette påpekes og hvor det bes om at kommunen gjør endringer i sin båndtvangsforskrift. Brevene som er sendt finner du under dokumenter på denne siden.

Ønsker mindre båndtvang

Norsk Kennel Klub jobber for å få fjernet unødvendige båndtvangsbestemmelser i kommune-Norge, fordi vi ønsker at hundevelferden skal ivaretas i større grad.
Som første steg på veien tar vi tak i kommunene som har båndtvangsforskrifter vi mener kan være i strid med loven.

Grunnen til at det er så viktig å tilrettelegge for at hundene kan løpe fritt fra tid til annen, er for å gi hundene et best mulig liv. Naturlig atferd for en hund er å kunne løpe fritt. Dyrevelferdsloven sier tydelig at det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunden skal kunne utøve naturlig atferd, men samfunnet må gjøre det mulig for eieren å gjøre dette. Hvis det alltid er båndtvang vil aldri hunden kunne utfolde seg naturlig, noe som igjen kan bety dårlig dyrevelferd.

Hovedfokuset bør være på å lære opp og informere hundeeiere til å ha kontroll på hunden sin, fremfor å begrense hundens naturlige atferd ved utvidet bruk av båndtvang. Hunder som er sosialisert og trent opp på en god måte, vil skape langt færre problemer for samfunnet. Med over en halv million hunder i Norge, må vi legge til rette for at også disse skal få et så godt liv som mulig.

Hundeeier har uansett et ansvar

Det er hundeeiers fulle ansvar å ha kontroll på sin hund, også når det ikke er båndtvang. Selv om hunden går løs har eieren plikt til å ta hensyn til mennesker og dyreliv. Hundeloven presiserer at hunder bare kan være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte. At hunden kan gå fritt medfører derfor at hundeeiere må være sitt ansvar bevisst og sørge for å kontrollere hundene sine, også når de går uten bånd.

Hvis enkelte hundeeiere ikke følger dette, har politiet har myndighet til å pålegge båndtvang på den enkelte problemhunden, som utgjør en fare for folk eller dyr. Strenge, lokale båndtvangsregler er derfor etter Norsk Kennel Klubs mening i stor grad overflødige, og går derfor hovedsakelig ut over hundeeiere som faktisk har kontroll på sin hund.

Norsk Kennel Klub oppfordrer alle hundeeiere til å opptre ansvarlig med sin hund. Følg gjeldende regler, ha kontroll på hunden uavhengig av om det er båndtvang, og ta hensyn til mennesker og dyr

Du finner mer informasjon om Norsk Kennel Klubs båndtvangsarbeid ved å bla deg rundt på disse sidene.