For å få til endringer av kommunenes båndtvangsregelverk, er det viktig at flest mulig sier sin mening. Jo flere som presser på, jo større er sannsynligheten for å bli hørt, slik at forholdene legges mer til rette for hund og hundeeiere.

Den samme fremgangsmåten kan også brukes for å få kommunene til å opprette egne friområder for hund. Det viktige er at kommunens politikere blir klar over og forstår behovet for å legge bedre tilrette for hundene i kommunen.

Brev eller e-post til kommunen
For at en kommune skal endre på reglene må kommunepolitikerne først få vite at behovet er til stede og hvorfor det er det.

En viktig del av politikernes jobb er å snakke med og lytte til folk. For å påvirke politikere kan du derfor ta kontakt med dem og fortelle hva du mener om en sak. Det er flere måter å gjøre dette på. En av måtene er å skrive et brev til kommunen hvor man forklarer situasjonen og hvorfor kommunen bør se på båndtvangsreglene på nytt.

Det viktig å utforme et godt brev med gode argumenter, slik at politikerne forstår behovet. I menyen kan du se et eksempel på e-post som støtter NKKs arbeid. Denne kan du kopiere og sende til en av kommunene hvor Norsk Kennel Klub jobber for å endre reglene.

Sosiale medier
Mange politikere er også aktive på sosiale medier som for eksempel Twitter og Facebook. Det går an å henvende seg til dem der, gjennom å skrive meldinger til dem, tagge dem i innlegg eller kommentere på veggen deres.

Det er ofte mange interessante debatter på ulike sosiale medier, hvor man kan diskutere med andre som har en mening om saken. Husk at det lønner seg å forholde seg saklig og fremme gode argumenter i slike debatter.

Leserinnlegg
Hvis man ikke ønsker å henvende seg direkte til en politiker kan man skrive et leserinnlegg, og sende det til den lokale avisen som utgis i kommunen. Politikerne følger nøye med på lokale nyheter, og det er en fin måte å få oppmerksomheten til de ellers meget opptatte politikerne. Med et leserinnlegg informerer man samtidig andre personer, og inviterer til debatt rundt temaet.

Her kan du lese et eksempel på et leserinnlegg en person har skrevet for å hindre utvidelse av båndtvangen i sin kommune. Det er et fint eksempel man kan ta utgangspunkt i, men det kan være lurt å gi leserinnlegget en lokal vinkling for å gjøre det mest mulig aktuelt og interessant for politikerne og innbyggerne i din kommune.

Innbyggerforslag
Hvis man har et sterkt ønske om at kommunen skal behandle en spesiell sak, kan man samle underskrifter for å vise at mange av innbyggerne i kommunen er opptatt av, og ønsker det samme som deg.

Samler man inn 300 underskrifter, eller underskrifter fra minst to prosent av kommunens innbyggere, har man krav å få behandlet saken sin i kommunestyret.

Underskriftene kan samles på tradisjonelt vis, med penn og papir, men det finnes også et digitalt alternativ som senker terskelen for å få folk til å bidra. På minsak.no kan man foreslå en sak, og lenken til underskriftskampanjen kan deles via e-post, og sosiale medier.

Husk å tenke godt igjennom hva underskriftskampanjen skal handle om og hvorfor du oppretter den. I tillegg kan det være lurt å bruke søkefunksjonen for å se om noen andre i din kommune allerede har opprettet en liknende kampanje.

Høring
Når kommunen behandler en ny forskrift, for eksempel en ny båndtvangsforskrift kan det hende de sender ut forslaget til ny lov på høring. Da kan hvem som helst komme med innspill til loven, og si hva de mener om den, og eventuelt foreslå endringer.

Når en kommune sender ut en forskrift på høring gir de hvem som helst mulighet til å komme med innspill til forslaget. Dette er for å sikre at den bygger på et godt nok grunnlag, og at de ikke har oversett viktige ting som publikum reagerer på. Er man uenig i forskriften er det viktig å benytte seg av muligheten til å gi innspill. Når forskriften først er vedtatt er det svært vanskelig å få kommunen til å endre på forskriften igjen.

Når du gir et høringssvar er det viktig at du gir svar på det kommunen spør om, og at du argumenterer godt for ditt syn på saken. Det er ingen garanti for at politikerne tar innspillet til etterretning, men jo flere som sier ifra at en båndtvangsbestemmelse er problematisk, jo større er sannsynligheten for at kommunen foretar endringer i den nye forskriften før den vedtas.

Meld deg inn i NKK
Norsk Kennel Klub jobber for å redusere båndtvangen i hele landet. Vi jobber for å bedre hundevelferden, og gjøre det enklere og bedre å ha hund i hele landet. Ved å melde seg inn i Norsk Kennel Klub, støtter man organisasjonens båndtvangsarbeid.

Du kan finne innmeldingsskjema her.