Internasjonalt samarbeid

Deltakelse i de internasjonale organene NKU og FCI er en viktig del av NKKs arbeid. NKU er en samarbeidsunion mellom de nordiske lands nasjonale kennelklubber. Nordisk samarbeid om avl og helse pågår gjennom NKUs vitenskapelige komité. Videre har arbeidet med rasespesifikke dommeranvisninger, fremdriften i utviklingen av HD-indeks i de ulike landene, internasjonale øyeattester og informasjon om forskningsprosjekter vært viktige temaer.

I tillegg til NKU er FCI, den internasjonale kennelunionen, NKKs viktigste internasjonale samarbeidspartner.

NKK samarbeider også med The International Partnership for Dogs (IPFD) om nettsiden DogWellNet. IPDF er en svensk-registrert organisasjon som jobber for å fremme samarbeid og informasjonsdeling med det formål å bedre helse og velferd hos  hunder verden over. IPFD oppgir på sine nettsider at "IPFD og DogWellNet.com vil tilby en uavhengig og ikke-politisk platform hvor fokus er på å bedre hundehelse og hundevelferd." NKK er stolte over å ha bidratt i dette arbeidet.

Nasjonalt samarbeid

NKK samarbeider med en rekke andre organisasjoner, deriblant Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) og Norske Servicehunder.

NKK og NJFF har siden 1970-tallet hatt en formell samarbeidsavtale for å fremme den tradisjonelle norske kulturen knyttet til jakt med hund. Denne avtalen ble revidert senest i 2017, og kan leses her.

Formålet med avtalen er å sikre gode rammebetingelser for hundevelferd, jakt og annen bruk av hund. Herunder kommer blant annet samarbeid om opplæring og kompetansebygging, og samarbeid om jakthundprøver og jakthundutstillinger. NKK er glade for at det gode samarbeidet med NJFF forsetter.