For å finne kommuneforskrift for båndtvang og hundehold, kan du klikke rett i kartet på kommunen du søker etter. Du kan også velge kommunen fra nedtrekksmenyen i toppen av kartet, enten ved å velge fylkeskommune først, eller gå rett i alfabetisk oversikt over kommuner.

Du kan også forstørre kartet for en god fylkesoversikt ved å benytte nedtrekksmenyen "velg fylke" øverst i kartet. Du får da en bedre oversikt over kommunene i ditt fylke.

Kategoriene

Generell båndtvang (mørkegrønn): Dette er kommuner som ikke har noen utvidelse av båndtvangen utover lovens ordinære båndtvangsperiode fra og med 1. april til og med 20 august.

Noe utvidet båndtvang (lysegrønn): Disse kommunene har en egen forskrift om hundehold og båndtvang. Det typiske for forskriftene i disse kommunene er at de fastsetter båndtvang i f.eks. barnehager, skoler, kirkegårder mv, eller at de har noe utvidet båndtvang der bufe beiter utenom ordinær båndtvangperiode. Kommuner der det er utvidet båndtvang i naturreservater ligger også i denne kategorien.

Sterkt utvidet båndtvang (lyserød): Forskriftene i disse kommunene er svært begrensende, f.eks. ved at det innføres båndtvang på alle turstier, skiløyper, i alle parker e.l. i kommunen hele året. Til kategorien tilhører også kommuner som utvider båndtvangstiden utover 1. oktober uten å spesifisere at dette gjelder der det faktisk er beitedyr. Også forskrifter som har utvidet båndtvang deler av året i en stor andel av kommunearealet er merket i denne kategorien. Også kommuner som ikke har behandlet forskriften korrekt, og ikke har offentliggjort denne på Lovdata er merket lyserøde i kartet.

Kommuner som har innført ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet, på grunn av mye snø eller veldig kaldt vær, er også merket lyserøde med "sterkt utvidet båndtvang" i båndtvangskartet.

Båndtvang - mulig i strid med lovverket (mørkerød): Kommunene med denne kategorien har forskrifter Norsk Kennel Klub mener kan være i strid med loven og lovens intensjon. Det er flere årsaker til at forskrifter kommer i strid med lovverket. De kan være for omfattende, som helårs båndtvang i hele kommunen, eller de kan mangle formålsparagraf eller ha formål som er i strid med lovens intensjon. Norsk Kennel Klub har som målsetning at det ikke skal være nødvendig med denne kategorien i oversiktskartet.