2024

Vedlagt følger utkast til revidert regelverk for blod- og ferskspor prøver. 
Revidert regelverk vil bli gjeldende fra 1.1. 2025.
 
Når det gjelder endringene i utkastet til nytt regelverk for blod- og fersksporprøver er følgende endringer gjort:

  • Reglene har fått nye fellesbestemmelser som er vedtatt av Hovedstyre.
  • AK og EK sporene har fått hvert sitt kapittel, for å tydeliggjøre forskjellen.
  • Det er endret noe på kravene i Eliteklassen (EK). 
  • Ingen endring på AK sporet, da de er bundet opp mott reglene til Miljødirektoratet.
  • Regler for Norgesmesterskap er satt inn i eget kapittel.

Høringsinstans er klubber og forbund og høringsfrist er den 18. juni 2024. Høringssvar sendes til jakt@nkk.no

Utkast regler for blod- og ferskspor prøver 2024

2023

Høringsutkast på regler for juniorhandling, utarbeidet av KG juniorhandling. Samt KG JHs kommentarer til revideringen.

Regelverket er ønsket iverksatt 1.1.2024.
Frist for høringen er 30. november 2023, og innspill fra klubber og forbund sendes jakt@nkk.no

Regler for juniorhandling - høringsutkast

KG juniorhandlings kommentarer til revidert regelverk

 

Høringsutkast på regler for Brukshundprøver (NBF) og NKKs kåringsprøve

Høringsutkast på regler for Brukshundprøver (NBF) og NKKs kåringsprøve, utarbeidet av Norsk Brukshundsports Forbund (NBF). Se «oversendelsesbrev» for de to prøveformene, for å se hvilke endringer NBF har foreslått.

Regelverket er ønsket iverksatt 1.1.2024.

Frist for høringen er 15. november 2023, og innspill sendes sekretaer@norsk-brukshundsport.no

NBF_Brukshundprøveprogram

NBF_Kåringsprøve

Oversendelsesbrev NKK_Brukshundprøveprogrammet

Oversendeselsbrev NKK_Kåringsprøve

 

Høringsutkast på regler for Kreativ lydighet, utarbeidet av Norsk Freestyle Forening (NFF).

Regelverket er ønsket iverksatt 1.1.2024.

Om høringsutkastet sier NFF:
Endringene i regelverket er først og fremst knyttet til søknadsprosedyre og muligheten for arrangør til fritt å kunne velge hvilken(n) klasse(r) man ønsker å arrangere, og at arrangør kan velge å arrangere flere konkurranse i hver gren og klasser(r) eller kun klasser i en gren (FS eller HTM). Denne endringen tilsvarer endring som tidligere er innført i agilityregelverket. På samme måte som i agility foreslås begrensning på antall starter en hun kan ha per dag. 

Dette er en viktig endring for miljøet da vi er få dommere og få klubber som arrangerer, og det vil gi økt mulighet for deltakelse og inntekter til klubben å få til denne endringen. Endringen vil ikke gi noen spesielle dyrevelferdsmessig utfordringer for hundene, da programmene generelt er korte (1 1/2 minutt - 3 1/2 minutter i klasse 1 og 2 og maks 4 minutter i klasse 3). 

Det ønskes også andre endringer i fellesbestemmelsene, da som følge av tidligere endringer vedtatt i HS som ikke tidligere er tatt inn i fellesbestemmelsene, samt noen punkter som vi mener i 2024 ikke er behov for å opprettholde.

Det foreslås endring punkt 6.1. Bedømmelseskriterier og regler i 6+. Dette er en uoffisiell klasse og vi ønsker å reversere tilbake til tidligere ordlyd i regelverket (endret ved forrige revidering). 

Kompetansegruppa fremmer også endringer i regelverket knyttet til Norgesmesterskap, slik at Norsk Freestyleforening (NFF) ikke blir "stående alene" med alle kostnader knyttet til å arrangere et mesterskap på vegne av NKK. 

Frist for høringen er 15. november 2023, og innspill sendes norskfreestyleforening@gmail.com

Regelverk_kreativlydighet - revidering fra 01012024

01.01.2023 - Høringsutkast - smellerregelverk

Brev som forklarer revideringen av regelverket

2022

2021

2020

 

2019

 

2018

 

2017

2016

2015

2014

2013

​2012

​2011

2010

​2009