Strategi og policy-dokumentene forteller hvilket syn NKK har i ulike viktige spørsmål. Den overordnede strategien, samt NKKs policy på ulike utvalgte områder, kan du finne under dokumenter på denne siden.