Klubber og organisasjoner som samarbeider med NKK, kan melde inn behov for endringer eller behov for nye systemer til Styringsgruppen. Dette gjør man ved å fylle ut Forms skjemaet som man finner her: 
Forms for bestilling av endringer/behov for nytt system hos NKK

Videre saksgang er: 

  • Forslaget går via mail til Særkomitéene.
  • Særkomiteene vurderer forslagene og stiller eventuelle oppfølgingsspørsmål eller spør om mer  informasjon dersom det er nødvendig.
  • Særkomiteens ansvar er å sette seg inn i sakene og verifisere om det er regler, «nice to have» eller «need to have».
  • Særkomiteene fronter sine saker i Arbeidsgruppens kvartalsvise møter.