Oppgavene er omfattende og krevende, med både enkle og noe utfordrende arbeidsverktøy.

Økt antall utstillinger de siste årene, og arrangementer over 2-3 dager, fører til at komiteen har møte hver uke.

Komiteen jobber optimalt med utstillinger 2-3 år frem i tid.  Medlemmene  har alle sammen bred kunnskap om, og kjennskap til utstillingssporten, noe som er essensielt for å kunne gjennomføre oppgavene.

Medlemmer (pr. 1/1-24):

  • Anne Gill Leder 2 år
  • Julia Sofia Bjørklund 2 år
  • Kjetil Andre Holmen Skalstad 1 år
  • Malene Haddeland Kristiansen 1 år
  • Lene Husby 2 år