Oppgavene er omfattende og krevende, med både enkle og noe utfordrende arbeidsverktøy.

Økt antall utstillinger de siste årene, og arrangementer over 2-3 dager, fører til at komiteen har møte hver uke.

Komiteen jobber optimalt med utstillinger 2-3 år frem i tid.  Medlemmene  har alle sammen bred kunnskap om, og kjennskap til utstillingssporten, noe som er essensielt for å kunne gjennomføre oppgavene.

Medlemmer (pr. 1/1-24):

  • Petter Steen Leder 2 år
  • Jari Partanen 2 år
  • Marianne Holmli 1 år
  • Leif Herman Wilberg 1 år
  • Frode Jevne 2 år
  • Stig Arne Kjellevold 1 år
  • Knut Blütecher 1 år