Komiteen (e-postadresse adm@nkk.no) består fra 10.01.2023 av:

  • Aase Jakobsen – valgt for 2 år i 2023
  • Torunn Sørbye - valgt for 1 år i 2023
  • Trond Storsveen - valgt for 1 år i 2023

Sølvmerket:
Tildeles for verdifull personlig innsats for NKKs medlemsklubber og hundesaken over tid, herunder også fremragende oppdrett. Merket kan i særlige tilfelle tildeles en person post mortem.

Deles ut på arrangementer som er naturlig for vedkommendes aktivitetsområde.

Gullmerket:
Tildeles for fremragende personlig innsats for NKKs medlemsklubber og hundesaken over tid. Hvis merket tildeles for arbeid direkte med hunder, må arbeidet ha spent over en lang årrekke, flere raser og flere områder (oppdrett, dommerfunksjon, kynologisk forskning osv).

Merket kan i særlige tilfelle tildeles en person post mortem.
Merket bør vanligvis utdeles på representantskapsmøtet (RS), DOGS4ALL eller annet større arrangement.

Oppdretterprisen:
Oppdretterprisen kan til dels person som kan vise til eget oppdrett av rasehunder med fremragende kvalitet. Oppdrettet skal i sin bredde være preget av hunder som viser oppdretterens evne til et suksessfullt oppdrett av hunder med meget høy kvalitet – alt tatt i betraktning rasens eksteriør og bruksegenskaper.

Prisen er personlig.

Mer informasjon om de forskjellige hedersbevisningene finner du under Dokumenter.