Friområdene kommer i ulike størrelser og varianter. Noen er inngjerdet, andre ikke. Fellesnevneren er at området er tydelig merket, og fritatt for båndtvangsbestemmelsene. Som betyr at uansett hva slags båndtvangsregler kommunen ellers har, vil det være mulig for hunden å bevege seg uten bånd i en hundepark.

Behovet
Det er båndtvang i hele landet i nesten fem måneder av året. Fra og med 1. april, til og med 20. august. I tillegg har nesten halvparten av landets kommuner innført egne lokale båndtvangsregler i større eller mindre grad. Det er derfor et stort behov for å gi hundene plass til å utøve sin naturlige atferd.

Egne friområder for hund er derfor et viktig innslag i hundevelferden, for å sikre at hundene har det best mulig.

Selv om hundeparker og hundeskoger er et godt tilskudd til hundevelferden, er det viktig at kommunene ikke «slipper unna» med å opprette en hundepark. At kommunen oppretter et friområde for hunder er veldig bra, men det viktigste grepet for å sikre god hundevelferd er at kommunene begrenser utvidelsen av båndtvangsregler i vanlige turområder.

NKK jobber derfor for å få kommunen til å redusere sine lokale båndtvangsregler, samt opprette flere friområder for hund. Med over 400 kommuner i landet er dette et meget omfattende arbeid, NKK ønsker derfor at folk flest også ønsker å engasjere seg i dette arbeidet.

Hvordan opprette en hundepark
Norsk Kennel Klub mener at hver enkelt kommune skal vise et ansvar, og selv sørge for at de har et tilbud til hunder og hundeeiere. Særlig i de kommunene som har utvidet reglene for båndtvang. Per i dag kreves det derimot ikke at hver enkelt kommune tar dette ansvaret. Derfor er det heller ikke én fast oppskrift for å få opprettet et slikt friområde. De hundeparkene som finnes i landet har dukket opp på ulike måter.

Enkelte kommuner tar initiativ selv. I mangel av kommunalt initiativ og ansvar, finnes det også eksempler på lokale ildsjeler som har satt i gang egne hundeparkprosjekter. Noen har fått private bedrifter til å sponse, og noen har hatt innsamlingsaksjoner for å få penger til å lage noe.

Enkelte har også gjennom iherdig innsatts fått kommunen til å forstå og anerkjenne behovet for å opprette et friområde for hund. Hvordan man kan gå frem for å få til dette kan du lese mer om her.

Krav til friområde for hund
Det finnes ingen mal for opprettelse av en hundepark eller hundeskog. Det finnes parker som er inngjerdet, belyst og med innlagt vann. Det finnes også parker som ikke har annet enn et skilt som forteller at det er lov med løs hund. Det eneste kravet for å kunne kalle det et friområde er at man får fritak fra båndtvangen på det bestemte området.

Den beste måten å opprette en egen hundepark varierer. Det vil blant annet avhenge av hvilket område man har mulighet for å disponere, og hvilke økonomiske rammer som finnes. En liten park vil være bedre enn ingen park.

Hunder har behov for å løpe fritt og sosialisere seg. Dette er et ansvar vi har som hundeiere, men også et ansvar samfunnet, med kommunene, må anerkjenne. Det er derfor viktig at hundeeiere sier ifra til politikerne at det er et stort behov for friområder for hund.