Det er båndtvang for hund i hele Norge i nesten fem måneder av året, fra og med 1. april til og med 20. august. I tillegg har mange kommuner innført lokale båndtvangsbestemmelser som gir ytterligere begrensninger for hvor og når hunder kan bevege seg uten bånd.

Slik situasjonen er i dag, er kommunene alt for dårlig tilrettelagt for hund. Dette gir store utfordringer for hundeeiere som ønsker å dekke hundens fysiske, sosiale og mentale behov.

Det er anslått at det bor over 560 000 hunder i Norge og at hele 1,2 millioner mennesker lever med hund. Med så mange hunder i samfunnet kan ikke kommunene fortsette å ignorere behovet for tilrettelegging. 

Friområder for hund et svært effektivt og enkelt tiltak som enhver kommune bør prioritere i større grad. Disse områdene vil være med på å styrke folkehelsen og ivareta hundevelferden.

I byer/bydeler og tettbebygde strøk bør det settes av områder til egne hundeparker/jorder. I mer landlige omgivelser kan hundeskoger benyttes, hvor man setter av et større område i naturlig terreng hvor hundene kan løpe fritt.

Les hele brevet NKK har sendt til landets kommuner her

 Hvorfor er det viktig med friområder for hund?

  • Friområder for hund har stor verdi i folkehelsesammenheng. Ensomhet, isolasjon og utenforskap har blitt store utfordringer i dagens samfunn, og øker risikoen for både fysiske og psykiske helseproblemer. En hundepark blir automatisk et naturlig samlingspunkt hvor mennesker med hund kan møtes og bygge relasjoner rundt en felles interesse.
     
  • Hunder som ikke får tilstrekkelig anledning til å utfolde seg fritt, vil heller ikke få utvikle det språket og de sosiale egenskapene de trenger for å møte de krav vi som samfunn stiller til hunder i dag. Dette kan føre til ulike konflikter i samfunnet.
     
  • Dyrevelferdsloven sier tydelig at det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunden skal kunne utøve naturlig atferd. Naturlig atferd for en hund er å kunne bevege seg fritt. Det er samfunnets ansvar å gjøre det mulig for eieren å oppfylle dette kravet. Mye båndtvang og dårlig tilrettelegging for hundehold, betyr dårligere velferd for hunden. Friområder er et veldig viktig tiltak for hundevelferden.
     
  • Opprettelsen av et friområde for hund vil også kunne gi et aktivitetstilbud til de som ønsker å trene lydighet, agility og andre hundeaktiviteter. Ikke alle ønsker å drive med tradisjonelle idretter eller kulturaktiviteter. Friområder, gjerne med enkelte apparater, vil kunne styrke kommunenes fritidstilbud.