Hunders naturlige atferd er å løpe fritt, og NKK vil arbeide for at de skal få større mulighet til å gjøre dette.

For å få kommunepolitikerne til å forstå viktigheten av å ta hensyn til hundens behov, må det jobbes målrettet opp mot lokale politikere. Jo fler som bidrar i arbeidet, jo større er sannsynligheten for at det vil skje endringer.

​NKK oppfordrer derfor alle til å ta del i kampen mot de stadige utvidelsene av båndtvangen, og til å hjelpe oss å få tilrettelagt bedre for alle landets hunder, og hundeeiere. Gå artikkelen "Slik kan du bidra" for å lese mer om dette.