Det skriver Fjordens Tidende (bak betalingsmur) i en nettsak.

Ønsket omfattende båndtvang

Norsk Kennel Klub var en av aktørene som sendte inn høringssvar til Bremanger kommune i Sogn og Fjordande. Kommunen som per dags dato ikke har noen lokale båndtvangsbestemmelser, ønsket å utvide båndtvangsperioden frem til 1. november i hele kommunen. I tillegg innebar forslaget å innføre helårs båndtvang på en rekke offentlige veier hele året, og i alle merkede skiløyper.

NKK argumenterte i sitt høringssvar for at utvidelsene var i strid med hundeloven, og at man ville risikere dårligere hundevelferd med den nye båndtvangsforskriften. Det er med glede vi nå registrerer at budskapet har nådd frem til kommunestyrerepresentantene.

Les NKKs høringssvar til Bremanger kommunes båndtvangsforslag her.

Stort engasjement

I tillegg til NKK og Bremanger Hundeklubb, var ifølge Fjordens Tidende hele 285 enkeltpersoner imot forslaget om å innføre utvidet båndtvang i kommunen. Det har med andre ord vært et svært omfattende engasjement i saken.

Det viser at mange er opptatt av hundens behov, og velferd. Det er viktig å engasjere seg i slike saker, slik at kommunepolitkerne også forstår viktigheten av å ta hensyn til hundens behov. Jo flere som bidrar i arbeidet og sier sin mening, jo større er sannsynligheten for å nå igjennom med dette viktige budskapet.

Les mer om hvordan du kan bidra i båndtvangsarbeidet her.

For å få kommunepolitikerne til å forstå viktigheten av å ta hensyn til hundens behov, må det jobbes målrettet mot lokale politikere. Både fra organisasjoner, men også fra enkeltpersoner. 

​NKK oppfordrer derfor alle til å ta del i kampen mot de stadige utvidelsene av båndtvangen, og til å hjelpe oss med å få tilrettelagt bedre for alle landets hunder og hundeeiere.

Ta ansvar – ha kontroll på hunden

Hundeeiere har uavhengig om det er båndtvang eller ikke, plikt til å ha full kontroll på hunden sin. Det er viktig at man som hundeeier tar dette ansvaret på alvor. I Bremanger er det ikke registrert innmeldte hundesaker til politiet på fem år, og dette var trolig også avgjørende for at det ikke ble noe av båndtvangsutvidelsen. Erfaringsmessig skal det ikke mange negative episoder til før en kommune vurderer å utvide båndtvangen.