Farsund kommune vurderer i disse dager om de skal innføre ytterligere båndtvangsbestemmelser langs Lista-strendene og på øyene i kommunens skjærgård. Blant annet har Vest-Agder fylkeskommune satt spørsmålet på dagsorden, ved å uttale at helårig båndtvang langs Lista-strendene vil gjøre forvaltningen av reglene enklere. I tillegg har en grunneier truet med å si opp turstiavtalen med kommunen hvis ikke det innføres båndtvang i området.

Kommunen har fulgt opp med å stille et åpent spørsmål om de bør innføre ytterligere båndtvang eller ikke. Dette spørsmålet har NKK svart på, og du kan lese høringssvaret vårt her.

Høringsrunden

Det er for å sikre at ulike synspunkter og argumenter kommer frem, at spørsmål rundt hvilke båndtvangsregler som skal innføres, legges ut på høring på denne måten. Det er kommunens politikere som tar den endelige avgjørelsen, men dette systemet sørger for at kommunen får innhentet argumenter fra flere ulike perspektiv.

Under en høringsrunde kan i prinsippet hvem som helst komme med argumenter for eller imot forslaget kommunen har satt opp. Dette foregår ved at man skriftlig leverer sitt synspunkt i saken. Alle høringsforslagene blir tatt med i kommunens vurdering av saken, før et endelig forslag foreligger.

Mer båndtvang i Farsund kommune?

Høringssvarene kommunen får tilbake vil variere veldig, da det ofte er svært ulike meninger. I eksemplet fra Farsund kommune, har blant annet det lokale bondelaget uttalt at de ønsker båndtvang, mens NKK, den lokale hundeklubben og det lokale jeger og fiskeforeningen ikke ønsker dette. Det blir kommunens jobb å veie de ulike argumentene opp mot hverandre, og ta en samlet vurdering på hvor stort behovet er målt opp mot ulempene det vil medføre.

Dette arbeidet skal Farsund kommune i gang med nå, og prosessen som følger vil avgjøre om det blir ytterligere båndtvang langs Lista-strendene, og på øyene i skjærgården i kommunen.

Kan slå begge veier

NKK har svart på et titalls båndtvangshøringer de siste årene, og for vår del har det tippet begge veier. Når nye Færder kommune tidligere i år vurderte å innføre nye båndtvangsregler, endte saken med at de ikke innførte noe, etter at blant annet NKK gav sitt høringssvar.

I Ålesund kommune gikk det motsatt vei. Tross stort engasjement, fra NKK og andre som støtter vår sak, endte kommunen opp med å vedta nye innstramminger i sitt lokale båndtvangsregelverk.

Det er altså ikke lett å vite om man vinner frem eller ikke. Det er svært mange faktorer som spiller inn. Det viktige er å fortsette å kjempe for det man selv tror er rett, og bruke mulighetene man får til å påvirke. Det gjør vi som organisasjon, men det er også noe du som privatperson har mulighet til å gjøre.

På NKKs nettsider får du tips til hvordan du som enkeltperson kan bidra i kampen mot unødvendige båndtvangsregler.