Formålet med årsmøtet

Formålet med årsmøtet er å få flest mulig av medlemmene til å ta del i beslutningene om de mest sentrale forholdene ved klubbens virksomhet, dette gjelder særlig hvem som skal sitte i de ulike tillitsvervene, økonomiske forhold, enkeltsaker som kan få betydning for hvert enkelt medlem og for helheten i klubben.

Nedenfor blir det redegjort for hvordan en forbereder og gjennomfører et ordinært årsmøte i klubber, herunder krav til innkalling, saksbehandling og avstemning under møtet samt utforming av protokoll. 

  1. Før årsmøtet
  2. Gjennomføring av årsmøtet
  3. Etter årsmøtet
  4. Ekstraordinært årsmøte
  5. Digitale årsmøter