Det er noen formelle vilkår som må oppfylles før en klubb kan opptas som medlemsklubb i NKK. Søknad behandles av NKKs Hovedstyre, jf NKks lover. 

Informasjon om fremgangsmåte for søknad finner du på høyre side. Dersom noe er uklart, ta kontakt med org.avd@nkk.no