Alle hovedklubber og forbund mottar en e-post til epostadressen som er registrert i klubbsystemet mot slutten av november hvert år. Eposten kommer fra Surveymonkey på vegne av kontingent@nkk.no.
Finner du ikke denne, søk i spam/søppelmail. Finner du den ikke der, send oss en epost til kontingent@nkk.no.

Det er viktig at alle benytter linken i eposten fra Surveymonkey, og følger oppskriften for oppdateringer for å sikre din klubb/forbund korrekt medlemskontingent for påfølgende år.
Det er også viktig at klubber/forbund kontrollerer at de andre opplysningene i klubbadministrasjonen er riktig. Følg bruksanvisningen som følger med undersøkelsen.

E-posten sendes til hovedklubbene, ikke til avdelingene (lokalavdelingene).
Hovedklubb/forbund må selv sørge for at opplysninger og evt. medlemskontingent for avdelinger/lokalklubber også er korrekte.

Medlemsfaktura sendes ut årlig
Utsendelsen av medlemsfaktura utføres 1. til 3. januar.
Klubbadministrasjonen vil i denne perioden være stengt for medlemsadministrasjon, inkludert innmeldinger.

Medlemsfakturaene sendes ut som egne eposter. For medlemmer som har godkjent efaktura kommer den rett i nettbanken, og for dem som har kobling til Vipps vil medlemsfakturaen også komme automatisk der.
Kontingentkravet kommer også på medlemmenes "Min Side", der de kan betale kravet direkte med kort fra og med 4. januar.

Annullering av ubetalte medlemsfakturaer fra foregående år
31. desember vil alle uoppgjorte medlemskrav for året, helt eller delvis, bli annullert. Disse medlemskapene vil opphøre.
Mottar NKK betaling for en annullert faktura  vil beløpet tilbakebetales.

Innmeldinger
Det er mulig å opprette medlemskap helt frem til og med 31.desember. Alle innmeldinger gjelder for inneværende kontingent år.
For at medlemskapet skal være gyldig så må innbetalingen være registrert i NKKs systemer før 31. desember. Derfor anbefales nye medlemmer å benytte kortbetaling.
Det er ikke støtte for forhåndsinnmelding i klubber. Første mulighet for nyinnmeldinger for medlemskap er 4. januar det året medlemskapet skal gjelde.

Endring av medlemskap innen samme klubb må gjøres det året endringen gjelder fra
Gjøres endringen på slutten av foregående år, kan det utløse et nytt kontingentkrav for dette året.
Medlemmer hvor det er foretatt endringer vil da motta to fakturaer, systemet klarer ikke å fange opp dette.
Medlemmet skal da betale den fakturaen med nyest fakturadato. Evt. dobbeltbetalinger vil bli tilbakebetalt automatisk.

Medlemmer som har TID (tilknytnings-ID)
TID 50 (vervet av oppdretter)
TID 51 (vervet av avdeling) og
TID 65 (Messetilbud)
Vil automatisk bli endret til TID 40 (klubbmedlem).


Gjøres denne endringen manuelt det året medlemmet er vervet, vil den utløse ny faktura for samme år.