Hva er forskjell på et ordinært og ekstraordinært årsmøte? Når er det behov for å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte?

Ordinært årsmøte avholdes innen den fristen som klubbene har vedtatt og tar opp fastsatte saker som regnskap, budsjett og styrevalg. 

Ekstraordinært årsmøte er et ekstra møte som innkalles ved akutte saker utenfor den årlige syklusen, og gir mulighet til å håndtere spesielle saker.

Et ekstraordinært årsmøte er altså et møte som avholdes dersom det oppstår en spesiell situasjon eller et viktig spørsmål som det er nødvendig at organisasjonen skal ta stilling til.Hvem bestemmer om det skal kalles inn til ekstraordinært årsmøte?

I klubblovens §3-5 fremgår det at et ekstraordinært årsmøte kan kreves når «årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.»

Krav til innkalling og frister

  • Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
  • Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles.
  • Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Det er kun de saker som er oppgitt på forhånd som kan behandles.
  • Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
  • Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.