Innkalling, inkludert saksliste og årsberetning vil bli sendt ut til klubbene to uker før årsmøtet finner sted, vi bruker e-postadressene som er registrert hos NKK. Det vil også bli publisert på regionens facebookside.


Forslag til saker eller emner som ønskes tatt opp sendes inn til styret senest fem uker før årsmøtet på ostfold.region@klubb.nkk.no, frist 06.03.2024.

Kandidater til styreverv

Vi har flere styreverv på valg i år, alle interesserte og mulige kandidater kan ta kontakt med valgkomiteens leder Grete Brevig på grbrev@gmail.com, senest to uker før årsmøtet, frist: 27.03.2024.

Poster på valg:
Styret:

  • Nestleder (2 år)
  • Styremedlem (2 år)
  • Styremedlem (2 år)
  • Styremedlem (2 år)
  • Varamedlem (1 år)
  • Revisor:
  • Revisor (1 år)
  • Vararevisor (1 år)

Valgkomiteen:

  • Medlem (2 år)
  • Varamedlem (1 år)

Det vil bli mulighet for å kjøpe mineralvann og noe å tygge på og det kan betales med vipps

Vel møtt!


Styret i NKK Region Østfold