Vi ønsker velkommen til årsmøte den 19. april 2012 kl. 19.00 på Trosvik Klubbhus. Adresse: Mølleveien 9, 1613 Fredrikstad. Link til kart:  http://kart.gulesider.no/m/9abRL

Dagsorden:

1. Konstituering av årsmøtet

a. Godkjenning av innkalling og saksliste

b. Valg av ordstyrer

c. Valg av referent

d. Valg av to protokollunderskrivere

2. Behandling av regionstyrets årsberetning for 2011

3. Behandling av regnskap for 2011 med revisjonserklæring

4. Behandling av innkomne saker

5. Valg av:

Leder:                  Freddy Christensen                         ikke på valg

Nestleder:                                                                   på valg for to år

Styremedlem:       Kurt Espeland                                 på valg for 2 år

Styremedlem:       Arne Olsen                                      på valg for 2 år

Styremedlem:       Anne Knutsen                                  ikke på valg

Styremedlem:       Eva Haugen                                     ikke på valg

Styremedlem:       Carola Brusevold                             ikke på valg

Varamedlem:        Bjørn Eriksen                                  på valg for 1 år

Varamedlem:                                                               på valg for 1 år

Valgkommite:

Bengt Fagerlie                                                            på valg for 2 år

Bente Harlem                                                             ikke på valg

Grete Hansen                                                             ikke på valg

Vara: Turid Sunde                                                      på valg for 1 år

Revisor:             Inger Balken                                     på valg for 1 år

Vararevisor:       Rune Kynningsrud                            på valg for 1 år

2 representanter og 1 vararepresentant til RS – møtet.

Styret ønsker dere alle i valgkommiteen en riktig God jul og et Godt nytt år!