For info om aktiviteter og kurs se Aktiviteter

Lik oss på facebook: www.facebook.com/nkkregiontrondelag

Regionens formål og oppgaver er å arbeide for hundeholdet og hundesportens utvikling i regionen og å fremme samarbeidet mellom klubbene/forbundene, herunder og holde kontakt med lokale institusjoner og myndigheter i spørsmål som angår NKKs interesser i distriktet.

Gjennom dette skal det jobbes for å fremme aktiviteter blant lokale klubber, foreninger og raseklubbers lokalgrupper med fokus på etableringen av felles aktiviteter mellom flere klubber.

Fra 1.1.2007 kan ingen være direkte medlem av NKK. Alle må være medlem av en samarbeidende klubb. For å finne klubber i vår region, søker du på klubbsøk. Henvendelser vedr. medlemsskap kan også gjøres til medlem@nkk.no

NKK sentralt skal ha alle henvendelser vedr. påmelding til utstilling, registrering av valper osv. NKKs tlf.nr. er 21600900. Alternativt kan man finne kontaktinfo til alle avdelinger og ansvarlige personer her.

Vi prøver å sende ut jevnlig informasjon om aktiviteter i regionen. Alle klubber oppfordres til å sjekke at den e-post adressen som ligger inne er korrekt.