NKK Region Troms og Finnmark strekker seg fra Harstad i søndre del av Troms til Kirkenes i nordøstre del av Finnmark.

Vi representerer alle lokale hundeklubber og avdelinger av raserklubber, og vi forsøker å holde øye med saker som påvirker oss som huneeiere i regionen, f.eks. forslag til nye politivedtekter (bl.a. båndtvang), samt avholde internasjonale og nasjonale utstillinger. Styret er spredt fra Harstad i sør til Hammerfest i nord.

Vårt ønske er at klubbene tar kontakt med oss hvis de ønsker spesielle kurs som de ikke kan stå for alene, eller de trenger hjelp for å fronte hundesaken i kommunen.  

NKKs Regioner, er en stor og viktig del av det organiserte «Hunde-Norge». Vi er NKKs forlengede arm ute blant hundefolket og utgjør dermed en viktig del regionalt, når det gjelder NKK som organisasjon.  

NKK regionene representerer på landsbasis ca. 23.000 medlemmer.   

NKK Troms og Finnmark representerer aktivitets- og raseklubber i landsdelen.  Regionen arrangerer utstillinger og kurs som er for store til små klubber å ta seg av.    

Regionen følger med hva som skjer i de forskjellige kommuner med henhold til båndtvang, friområder, lufteområder etc., og er høringsinstans for kommunene i disse sakene.  

Regionen svarer på henvendelser og veileder hundeeiere, potensielle hundeeiere, journalister med mer.  I tillegg er vi et bindeledd for oppdrettere i regionen.  

Regionene er dugnadsbasert, der styret ikke tar ut honorar eller lønn. Regionene er økonomisk selvgående, uten noen form for økonomisk støtte.