Vi kan også tilby:

  • Organisasjonskurs
  • Konkurranselederkurs 
  • Kynologikurs
  • Ringsekretærkurs
  • Instruktørkurs

De som er interessert i de overnevnte kurs, melder sin interesse til regionen og du blir satt på liste.

Når det er nok deltagere, vil vi ta kontakt med forslag på dato. :)

Send e-post til mariannekalvenes@gmail.com