• DATO: 14. Februar 2024
  • STED: Tromsø Hundeklubb,
  • ADRESSE: Tromsøysundvegen 375, 9022 Krokelvdalen

NKK Region Troms og Finnmark kunngjør i samsvar med §9.3 at det blir
holdt årsmøte 14. februar i Tromsø.


Forslagsrett (saker og valg) til NKK-regionens årsmøte og NKKregionens valgkomite har den enkelte klubb i regionen via sitt styre.


Årsmøtet består av valgte delegater fra hver av regionens medlemsklubber, og alle klubber i regionen har møterett med en deltager pr. hundre medlemmer i klubben (maks. 3 delegater pr. klubb).

Frist for forslag til saker og kandidater på valg er 10. januar 2024.
Forslag til saker sendes til Aase Jakobsen, e-post: leder.tromsfinnmark@nkk.no
Forslag til kanditater til valg sendes
Valgkomiteens leder Cate-Elin Mathisen Haga, e-post: cmhaga@hotmail.com

Innkalling med sakspapir er blir sendt ut seinest 2 uker før møtet.