Vi viser til varsel om årsmøte i NKK region Østfold der vi bl.a. orienterer om at delegat-antall pr klubb vil bli meddelt i eget brev. Vi har nå mottatt oversikt over antall medlemmer i klubbene som tilhører vårt område, og styret har fastsatt følgende delegat-antall for representasjonen på kommende årsmøte i NKK region Østfold.

1 delegat pr påbegynt 100 medlemmer dog maks 3 pr klubb.

Hvis det er klubber som ikke har valgt sine delegater på respektive årsmøter, må styret utnevne delegater.

Dette gir en sammensetning på totalt 47 delegater for lokale hundeklubber og 26 raseklubb-avdelinger/fuglehundklubber, under forutsetning av at vi har fått korrekte opplysninger fra NKK sentralt.

Årsmøtet består i henhold til vedtektenes §9.2 av valgte delegater fra hver av regionens medlemsklubber. Det kan kun stemmes ved personlig frammøte av representant. Vi ber med dette klubbene oppnevne sine representanter i henhold til ovenstående retningslinjer, noe som etter de opplysningene vi har fått innebærer følgende (dersom de opplysningene vi har fått er feil, ber vi om at dere gir oss beskjed om dette):

KLUBB Antall medlemmer   Antall    delegater
     
FOLLO – ØSTFOLD DACHSHUNDKLUBB

289

3

FOLLO OG ØSTFOLD ELGHUNDKLUBB

339

3

FREDRIKSTAD OG OMEGN BRUKSHUNDKLUBB

188

2

INDRE ØSTFOLD HUNDEKLUBB

278

3

MARKER HUNDEKLUBB

58

1

MOSS OG OMEGN HUNDEKLUBB

376

3

     
NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB ØSTFOLD

68

1

NORSK BOXERKLUBB ØSTFOLD

67

1

NORSK COLLIE KLUBB ØSTFOLD

33

1

NORSK MINIATYRHUND KLUBB ØSTFOLD

232

3

NORSK NEWFOUNDLANDSHUNDKLUBB ØSTFOLD & FOLLO

47

1

NORSK POINTERKLUB ØSTFOLD

30

1

NORSK RETRIEVERKLUBB ØSTFOLD

358

3

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB ØSTFOLD

68

1

NORSK SCHÄFERHUND KLUB FREDRIKSTAD

86

1

NORSK SCHÄFERHUND KLUB HALDEN

43

1

NORSK SCHÄFERHUND KLUB INDRE ØSTFOLD

113

2

NORSK SCHÄFERHUND KLUB MOSS/VESTBY

76

1

NORSK SCHÄFERHUND KLUB SARPSBORG

76

1

NORSK SPANIEL KLUB ØSTFOLD

147

2

NORSK TERRIER KLUBB ØSTFOLD

455

3

NORSK VORSTEHHUNDKLUBB ØSTFOLD

74

1

SARPSBORG HUNDEKLUBB

74

1

SKJEBERG HUNDEKLUBB

64

1

ØSTFOLD FUGLEHUNDKLUBB

229

3

ØSTFOLD HAREHUNDKLUBB

373

3

 Sum totalt antall delegater  

47

     

RASEKLUBBERS AVDELINGER

Kravet for å være formell region-medlem, og dermed kunne ha delegater på årsmøtet, er at det eksisterer en formell avdeling, dvs. den må ?avvikle eget årsmøte? (lovenes §8.2). Dette innebærer videre at avdelingen må ha et eget styre, og det må være medlemmer knyttet til avdelingen. Den må også ha egne vedtekter. Egen kontingent er ikke nødvendig, men vil være normalt. Avdelingen må også ha et styre, som velges på årsmøtet. Kravet til en avdeling vil altså ut fra dette være:

? Den må avvikle eget årsmøte (jfr lovenes §8.2).

? Den må ha egne medlemmer (de som møter på årsmøtet med stemmerett).

? Den må ha egne vedtekter, som minstekrav må disse regulere hvem som er medlem og hva avdelingen skal gjøre.

? Den må velge et styre som driver avdelingen mellom årsmøtene.

Dette betyr at avdelinger som er avdelinger i årsmøte-forstand må ha et visst minste antall medlemmer for å kunne være en slik formell avdeling.

Følgende klubber har fra 1-5 medlemmer. Vi har gått ut fra at disse ikke tilfredsstiller kravene til å være en formell avdeling i forhold til årsmøtet i regionen. I motsatt fall ber vi om at avdelingen sender oss dokumentasjon på at de er en slik formell avdeling gjennom å sende oss

  • siste årsmøtereferat
  • medlemsoversikt (antall medlemmer evt navneliste)
  • avdelingens vedtekter
  • avdelingens styre

Dette gjelder følgende klubber ant. medl.:

  • Norsk Shetland Sheepdog Klubb Østfold                  2
  • Norsk Belgisk Fårehund Klubb Østfold                     2

Vel møtt til årsmøtet i Norsk Kennel Klub region Østfold!

Med vennlig hilsen

NKK Region Østfold

Freddy Christensen, styreleder