Norsk Kennel Klub Region Østfold kunngjør med dette etter lovparagraf 9.3 att årsmøte vil bli avholdt 20 april 2018.

Sted : Adresse kommer vi nærmere tilbake med. Kl 18.00

Forslag til saker til årsmøte må være styret i hende senest 16.3.2018.

Det sendes på mail til Leder Ann-Cathrin Kleppe Folkenborgveien 328 1850 Mysen. ackleppe@hotmail.com

(ingen i valgkomiteen)

Forslag til kandidater på valg må være styret i hende senest 16.3.2018

Det sendes på mail til leder Ann-Cathrin Kleppe ackleppe@hotmail.com eller

nestleder Inger Johanne Lislerud inlisler@online.no

På valg:

  • NestLeder 2 år.
  • 3 Styremedlemmer 2 år.
  • 2 Varamedlemmer styret 1 år.
  • 3 Valgkomite 2 år
  • 1 Vara valgkomite 1 år.
  •  Revisor 1 år.
  •  Vara revisor 1 år.