Norsk Kennel Klubb region Østfold kunngjør med dette etter lovparagraf 9.3 att årsmøte vil bli avholdt 27. april 2017.

Sted: Kommer nærmere

 

Forslag til saker til årsmøte må være styret i hende senest 22.03.2017.

Det sendes på mail til nestleder Ann-Cathrin Kleppe, Løkkebergveien 16, 1850 Mysen

ackleppe@hotmail.com

 

Forslag til kandidater på valg må være valgkomiteen i hende senest 22.03.2016.

Det sendes på mail til leder i valgkomiteen Hege Lindahl: hege.lindahl@rakkestad.kommune.no

 

Eller kontakt på tlf 942 89 668