Endringer vedr. registrering av godkjent ettersøkshund
All registrering av godkjent ettersøkshund er nå blitt elektronisk, og skal gjøres via Min Side.
Det er ikke krav om medlemskap for å registrere ettersøksekvipasjer, men uten medlemskap må man opprette en bruker på Min Side(som er gratis) på www.nkk.no

Som følge av ny registreringsløsning for ettersøksekvipasjer blir veien frem til endelig registrering noe endret. Dette medfører følgende:

For terminfestede prøver i NKK:
NKK dommere skal ikke lenger fylle ut registreringsskjema for ettersøkshund etter bedømt blod-/fersksporprøve.
Dommere som dømmer terminfestede blod- og fersksporprøver(premiegrad og poeng) i regi av en medlemsklubb/NJFF, skal ikke lenger å sende inn registreringsskjema for ettersøkshund.
Alle registreringer om godkjent ettersøkshund (NKK terminfestede prøver) skal gå via Min Side på www.nkk.no

For NJFF prøver/godkjenningsprøver:
Godkjenningsprøver(godkjent/ ikke godkjent) i regi av NJFF foreninger må det fortsatt sendes inn registreringsskjema, da disse prøveresultatene ikke er elektronisk registrert på startende hund.
Det skal ikke lenger betales inn gebyr på forhånd,  da den nye løsningen har egen ordning for betaling av registeringsgebyr.

Har du ytterligere spørsmål?
Ta kontakt på ettersok@nkk.no

 

Informasjon om ettersøkshund

Reglene for godkjenning av ettersøkshund fastsettes av Miljødirektoratet.

Følgende regler gjelder fra 01.04.2016:

Alle hunder såfremt de har fylt 9 måneder og er ID-merket kan fremstilles for prøving og godkjenning som ettersøkshund.

Fullverdig ettersøkshund/ekvipasje

For å bli godkjent som fullverdig ettersøkshund/ekvipasje må hund og fører avlegge følgende prøver:

  • Terminfestet blodsporprøve - arrangert som ordinær prøve (prøvekategori 25) vanligvis på en helg, eller som bevegelig prøve (prøvekategori 26) arrangert innenfor en bestemt periode. Her må hund og fører oppnå minimum 2. premie.
  • Terminfestet fersksporprøve - Vanligvis arrangert som bevegelig prøve (prøvekategori 28) eller som ordinær prøve (prøvekategori 27) på en bestemt dato. Her må hund og fører oppnå minimum 7 poeng.

Disse prøvene er godkjent av Miljødirektoratet og arrangeres iht. NKKs regelverk for blod- og fersksporprøver. Hunden beholder sin godkjenning etter det til enhver tid gjeldende regelverk.

Ingen andre prøveformer enn dette kan benyttes for godkjenning av fullverdig ettersøkshund.

Ved behov for flere førere

Regel:
Hvis en godkjent hund pr. i dag behøver flere permanente førere, må hver enkelt av disse gå begge prøvene med den aktuelle hunden.

Unntak:
Det kan gjøres unntak i akutte, kortvarige perioder ved at andre enn den hundefører som er godkjent i ettersøksekvipasjen kan føre hunden. Dette gjelder kun i spesielle tilfeller der f. eks hundefører er syk. For å få gjennomført ettersøket kan det da være nødvendig at en annen kan føre hunden. Det er viktig at denne personen kjenner hunden på forhånd.

 

Hvem kan dømme hundene/prøvene:

For fullverdig ettersøkshund:

Bare Norsk Kennel Klubs (NKKs) og NJFFs autoriserte ettersøksdommere kan dømme blodspor- og fersksporprøver for godkjenning av fullverdig ettersøkshund.

Ettersøksavtale og registreringsskjema for ettersøkshund finner du under Dokumenter.

Registreringsskjema for ettersøkshund og andre spørsmål relatert til ettersøk kan sendes på epost: ettersok@nkk.no