Hva er jakt?

Jakt er å oppspore og felle (avlive) eller fange ville dyr og fugler (overlisting, avliving og utnytting av viltet). 
Småviltjakt omfatter jakt på fugl, hare og rev. Storviltjakt omfatter elg, hjort, villrein, rådyr. 
Formålet med jakt er gjerne en kombinasjon av ressursutnytting, søk av utfordring og mestring, og aktivt friluftsliv. 
Jakt brukes også som verktøy for å regulere størrelsen på viltbestander.

(Kilde snl.no)

Hva er krav til deg som ønsker å jakte?

For alle som skal jakte (med eller uten hund) kreves det at de har bestått jegerprøven og har betalt jegeravgiften. 
Skal du jakte storvilt (blant annet elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr) må du også avlegge en skyteprøve.

Hvorfor bruker vi hund under jakten

Hunden er et godt hjelpemiddel og bidrar til at jakten og et eventuelt ettersøk effektiviseres og er en viktig ressurs for jegere. 
Fordelen med å bruke hund under jakt, er at man får et mer effektivt søk ved blant annet skadeskyting slik at byttet blir raskere avlivet.

Prøver

Formålet med prøver er å kartlegge hundenes bruksegenskaper, og å tjene avlsarbeidet. 
Enkelte prøver kartlegger helt spesielle egenskaper, mens andre er mer generelle.
Mange raser er avlet fram med tanke på spesielle egenskaper – fuglehunder, harehunder, elghunder osv. 
Under disse grupperingene finnes det igjen forskjellige måter å jakte på, og det er disse egenskapene man får dokumentert gjennom de ulike prøvene. 
Noen prøver er tilpasset spesielle raser, mens andre er åpne for alle raser. 
Prøvene arrangeres av raseklubber og forbund som er medlem av Norsk Kennel Klub og av foreninger i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Trening av hund frem mot jakthund

For å komme i gang med treningen av din hund ta kontakt med din raseklubb eller lokal aktivtetsklubb og hør om de har et kurstilbud/treningstilbud i ditt nærområde. 

Du kan kontakte følgende klubber på disse nettstedene:
Fuglehundklubbenes Forbund
Raseklubben For Italiensk Spinone Og Bracco Italiano
Norske Elghundklubbers Forbund
Norsk Bassetklubb       
Norsk Wachtelhund Klubb
Norsk Spaniel Klub
Norske Dachshundklubbers Forbund
Norske Harehundklubbers Forbund
Norsk Terrier Klub
Tysk Jaktterrier Klubb
Ungarsk Vizsla i Norge
Norsk Retriever Klubb
Norsk Schweisshund Klubb
Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbotten Spets
Norsk Stabijhoun Klubb
Du kan også kontakte ditt lokale jeger- og fiskelag, som du finner her: www.njff.no