(Vedtatt av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre i møte nr. 10/2013, sak 216). Gjeldende fra 1.1.2014

Ved deltakelse i internasjonale mesterskap gjelder følgende retningslinjer med hensyn til økonomi og NKKs dekning:

  1. Lagleder/kompetansegruppe/administrator sender søknad til NKKs administrasjon om støtte til landslag innen 1. juni året før arrangementet. Søknaden må omfatte kostnader til støtte til deltakere, representasjonstøy, utgifter til lagleder og påmeldingsavgifter pr. mesterskap.
  2. Laget gis anledning til å skaffe egne sponsorer så lenge disse ikke kommer i interessekonflikt med NKKs hovedsponsorer. Liste over andre sponsorer bes sendt i kopi til NKKs administrasjon.
  3. Deltakerstøtte som ytes ved:
    • Europamesterskap/verdensmesterskap: inntil kr 3000,- pr. ekvipasje uavhengig av mesterskapets varighet og antall deltakere i troppen.
    • Nordisk mesterskap: inntil kr. 300,- pr. stevnedag og inntil én treningsdag i forbindelse med stevnedagene.

Innvilget støtte vil bli utbetalt i etterkant av mesterskap på bakgrunn av dokumentert deltakelse fra landslagsleder.