Ved støtte til deltakelse i internasjonale mesterskap gjelder følgende retningslinjer: 

  1. Kubb/forbund eller kompetansegruppe sender søknad til NKKs administrasjon om støtte til landslag innen juni året før arrangementet. Søknaden må omfatte antall deltakere på landslaget, kostnad for påmeldingsavgift til mesterskapet, behov for representasjonstøy, og utgifter til lagleder.

  2. Laget gis anledning til å skaffe egne sponsorer så lenge disse ikke kommer i interessekonflikt med NKKs hovedsponsorer. For bruk av sponsor og representasjonstøy, se egen retningslinje for dette.

  3. Deltakerstøtte:

    • Verdensmesterskap: inntil kr 4000,- pr. ekvipasje uavhengig av mesterskapets varighet.

    • Nordisk mesterskap: inntil kr. 1500,- pr. ekvipasje uavhengig av mesterskapets varighet.

Innvilget støtte vil bli utbetalt i etterkant av mesterskap på bakgrunn av dokumentert deltakelse fra landslagsleder.

  1. Laglederstøtte:

  • En lagleder pr gren mottar støtte til reiseutgifter, opphold og nødvendige måltider.Det forutsettes at man holder utgiftene på et rimelig nivå, og velger billigste reisealternativ.

  • Lagleder sender i etterkant av mesterskapet inn reiseregning med tilhørende kvitteringer.