Kreativ lydighet er et beskrivende fellesnavn på Freestyle og Heelwork to Music.

I motsetning til vanlig lydighet, som er strammere i formen og hvor hundene gjør identiske og standardiserte øvelser, er det i Freestyle (FS) og Heelwork To Music (HTM) rom for atskillig mer kreativitet. Hund og fører skal utføre et selvkomponert lydighetsprogram til selvvalgt musikk. Ved hjelp av koreografi skal man få øvelsene til å flyte sammen til en helhet, og bevegelsesmønsteret til hund og fører skal være i takt og samspill med musikken. Om musikken forteller en tydelig historie eller har et tydelig tema skal man forsøke å gjenspeile dette i programmet. 

Freestyle og Heelwork to Music er to ulike grener/stilarter innenfor kreativ lydighet. I begge stilarter er det god flyt, godt samarbeid, god teknisk utførelse av øvelser og god tilpasning til musikken som gir høye poengsummer. Selve bedømmingen skjer ut fra tre hovedkriterier:

  1. Utførelse
  2. Innhold og vanskelighetsgrad
  3. Musikk og fortolkning

Les mer om Kreativ Lydighet på hjemmesiden til Norsk Freestyleforening.

Regelverk finner du under Dokumenter.

Lurer du på noe i forbindelse med medisinbruk og deltagelse på prøver?  Se her og /eller send mail til antidoping@nkk.no