NKKs Sportshundkomite (SHK) ble opprettet med virkning fra 1. november 2014 og er delegert sin myndighet fra NKKs Hovedstyre og skal være NKKs beslutningsorgan innen de ulike hundesportene, blant annet lydighet, agility, rallylydighet, lure coursing og mentaltester. Særkomiteens mandat finnes under Dokumenter, og ble sist oppdatert 12.3.2018.

Tidligere delegasjoner gitt av Hovedstyret videreføres om ikke spesielle forhold tilsier det, eller SHK ikke har fattet senere vedtak.

Særkomiteen består fra 10.01.2023 av: 

  • Liv McDowell representant for lydighet – Leder 1 år
  • Morten R. Larsen – repr. for RIK 1 år
  • Ellinor Antonsen – representant for brukshundprøver (NBF) 2 år
  • Ghita Fossum – rallylydighet 1 år
  • Terje Frode Bakke – representant for LC, vannprøver og trekkhundpr. 1 år
  • Annika Maria Elisabeth Vestman – representant fra agility 2 år
  • Øyvind Juul Schjetne – representant for mentaltester 1 år
  • Linda Stensrud – HS representant

Komiteens sekretærfunksjon er lagt til Aktivitetsavdelingen.
Saker som ønskes behandlet av Særkomiteen, må leveres pr epost minst 4 uker før møtedato. 
Benytt følgende mail: sport@nkk.no

 

Relevante filer finner du under "dokumenter" på denne siden