Endringer vedr. registrering av godkjent ettersøkshund
All registrering av godkjent ettersøkshund er nå blitt elektronisk, og skal gjøres via Min Side.
Det er ikke krav om medlemskap for å registrere ettersøksekvipasjer, men uten medlemskap må man opprette en bruker på Min Side(som er gratis) på www.nkk.no

Som følge av ny registreringsløsning for ettersøksekvipasjer blir veien frem til endelig registrering noe endret. Dette medfører følgende:

For terminfestede prøver i NKK:
NKK dommere skal ikke lenger fylle ut registreringsskjema for ettersøkshund etter bedømt blod-/fersksporprøve.
Dommere som dømmer terminfestede blod- og fersksporprøver(premiegrad og poeng) i regi av en medlemsklubb/NJFF, skal ikke lenger å sende inn registreringsskjema for ettersøkshund.
Alle registreringer om godkjent ettersøkshund (NKK terminfestede prøver) skal gå via Min Side på www.nkk.no

For NJFF prøver/godkjenningsprøver:
Godkjenningsprøver(godkjent/ ikke godkjent) i regi av NJFF foreninger må det fortsatt sendes inn registreringsskjema, da disse prøveresultatene ikke er elektronisk registrert på startende hund.
Det skal ikke lenger betales inn gebyr på forhånd,  da den nye løsningen har egen ordning for betaling av registeringsgebyr.

Har du ytterligere spørsmål?
Ta kontakt på ettersok@nkk.no

Oppdateringskurs
Det avholdes oppdateringskurs for ettersøksdommere og nye kandidater den 27. mars klokka 19-21. Kurset vil bli avholdt på Teams og dommere som ikke har hatt oppdateringskurs de siste årene 3-5 år, vil bli prioritert sammen med kandidater som skal begynne sin utdanning.
Nye kandidater som ikke har hatt teori kurs, oppfordres til å bli med og får dette godkjent som teorikurs.
Link for påmelding sendes ut til alle ettersøksdommere pr epost.
Spørsmål?
Ta kontakt på ettersok@nkk.no eller på telefon 98697021 (Eva Pedersen)

 

Ny løsning vedr. ettersøkshund
Ettersøkshund

Miljødirektoratet har i samarbeid med Norsk Kennel Klub kommet med en ny løsning vedr. ettersøkshund. Over 9000 jegere kan nå finne oversikt over egne ettersøkshunder på Min jegerside. Finn mer info på denne linken her: bit.ly/3VHiy8W


Avtale om ettersøkshund er digitalisert
Ettersøkshund

Hvis du ikke har egen ettersøkshund, kan du nå inngå en digital avtale med noen som har godkjent ettersøkshund på Jegerregisteret sine sider. Mange har ikke egen ettersøkshund og er avhengig av avtale med andre. En digital avtale gjør det enklere for jegere og vi er et viktig skritt nærmer målet om å få all jeger dokumentasjon lett tilgjengelig på Min jegerside og i appen Min jeger dokumentasjon, sier Ellen Hambro, Direktør for Miljødirektoratet.
Foto: Kim Abel/Naturarkivet

 

 

Følgende regler gjelder fra 01.04.2016: Alle hunder såfremt de har fylt 9 måneder og er ID-merket kan fremstilles for prøving og godkjenning som ettersøkshund.

Fullverdig ettersøkshund/ekvipasje:

For å bli godkjent som fullverdig ettersøkshund/ekvipasje må hund og fører avlegge følgende prøver:

Terminfestet blodsporprøve

Arrangert som ordinær prøve (prøvekategori 25) vanligvis på en helg, eller som bevegelig prøve (prøvekategori 26) arrangert innenfor en bestemt periode. Her må hund og fører oppnå minimum 2. premie.

Terminfestet fersksporprøve

 Vanligvis arrangert som bevegelig prøve (prøvekategori 28) eller som ordinær prøve (prøvekategori 27) på en bestemt dato. Her må hund og fører oppnå minimum 7 poeng.

Prøvene er godkjent av Miljødirektoratet og arrangeres iht. NKKs regelverk for blod- og fersksporprøver. Hunden beholder sin godkjenning etter det til enhver tid gjeldende regelverk.

Norges Jeger og Fiskerforbund arrangerer godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer, som består av en blodsporprøve og en fersksporprøve. Arrangører er lokalforeninger og fylkeslag.
Godkjenningsprøven på blodspor kan arrangeres som en samlet- eller bevegelig prøve. Godkjenningsprøven på ferskspor arrangeres som en bevegelig prøve. På disse prøvene vil du kun bli bedømt godkjent eller ikke-godkjent ettersøksekvipasje.

Disse prøveresultatene blir ikke registrert på hundene inne i Dogweb, da dette er kun prøver for å få hunden godkjent som ettersøkshund.

 

Regel:

  • Hvis en godkjent hund pr. i dag behøver flere permanente førere, må hver enkelt av disse gå begge prøvene med den aktuelle hunden.

Unntak:

  • Det kan gjøres unntak i akutte, kortvarige perioder ved at andre enn den hundefører som er godkjent i ettersøksekvipasjen kan føre hunden. Dette gjelder kun i spesielle tilfeller der f. eks hundefører er syk. For å få gjennomført ettersøket kan det da være nødvendig at en annen kan føre hunden. Det er viktig at denne personen kjenner hunden på forhånd.

 

Norsk Kennel Klub har en egen kompetansegruppe for ettersøk.

Registreringsskjema for ettersøkshund og andre spørsmål relatert til ettersøk kan sendes på epost: ettersok(a)nkk.no

Ordningen med registrering av godkjent hund for eget jaktlag opphørte fra 1. april 2016.