Om kilometersats i NKKs reiseregninger

F.o.m. 2016 innførte Skatteetaten skatt på kilometergodtgjørelse for dem som får godtgjørelse etter statens satser. Fra og med 2017 endret Skatteetaten dette til  at skattefri sats skulle være kr 3,50. Kilometergodtjørelse utover dette skal skattlegges uansett kjørelengde. Og som det står, skattefri sats gjelder også for bruk av el-bil og utenlands.

Satsene for passasjertillegg og hengertillegg er kr 1,00 pr kilometer, dette beskattes per i dag ikke.

Dette betyr at dersom klubber, forbund og regioner ved arrangementer betaler ut reisegodtgjørelse etter statens satser, må dette innberettes til skatteetaten. Differansen mellom skattefri sats og statens sats skal skattlegges.
For å unngå skattlegging og innberetning bruker NKK  skattefri sats på sine reiseregninger.

Informasjon om skattlegging av kilometergodtgjørelse kan dere finne her.

 

Viktig informasjon angående utfylling av reiseregninger:

  1. Fullt navn og adresse må fylles ut
  2. Fødselsnummer skal påføres, dette fordi alle som skal ha dagpenger eller kilometergodtgjørelse skal innberettes via lønnssystemet, og det er ikke mulig å legge noen inn i lønnssystemet uten fødselsnummer. Det er også nødvendig å hente ned skattekort fra skatteetaten for alle, og i den sammenheng er fødselsnummer påkrevd.
  3. Kontonummer skal påføres
  4. Bilag som viser sum for parkering, flytog, flybuss, buss, tog etc. må følge med reiseregningen for at det skal bli godkjent som refusjonskrav. Det eneste man ikke skal ha bilag for er bompasseringer og enkeltreiser lokalt med buss, trikk eller bane, der man likevel f.eks. har månedskort. Når det gjelder reise med f.eks. flytog som er bestilt via internett holder det med den kvitteringen man får via nettet. Må man ta dette fra bankutskrift/kredittkortutskrift, send bare med den aktuelle transaksjonen – ikke hele bankutskriften/kredittkortutskriften.
  5. Dato og klokkeslett for reisens start og slutt skal påføres. For øvrig ber vi om at man reiser på billigst mulig måte. Dvs. dersom det blir lang reise med bil, slik at dette blir dyrere enn å fly og man likevel velger å kjøre, får man kun refundert tilsvarende flybillett og andre nødvendige kostnader forbundet med flyreisen. Skal man ha dekket utgifter utover minstepris må dette avtales spesielt. Om reiseregninger utfylles riktig sparer man alle for tid, og refusjonen mottas raskere. Reiseregninger som er ufullstendig utfylt og /eller mangler bilag vil bli liggende til all informasjon er riktig.

Alt ovennevnte er krav utfra revisjonsmessige grunner.

OBS! 
For å få refusjon av reiseutgifter må reiseregningen være NKK i hende senest 3 måneder etter at reisen er avsluttet, med mindre annet er særskilt avtalt.

Vi gjør oppmerksom på at det skattefrie beløpet for jobbing for frivillige organisasjoner i 2017 er kr. 10 000,- per år.

NB! Reiseregninger vil bli utbetalt 2 ganger per måned, henholdsvis 15. og 28.
For at utbetaling for reiseregninger som leveres etter utstillingene skal komme med på de aktuelle utbetalingene forutsettes det at reiseregningene med alle nødvendige bilag er levert innen tidsfristen. Tidsfristene for innsendelse er 5. henholdsvis 18. hver måned, da reiseregningene skal gjennom en godkjenningsprosess hos NKK før vi kan gjøre utbetalingen. Dersom reiseregningene kommer for sent vil de bli tatt med på påfølgende utbetaling.