Tekst:

Det settes vanligvis av tre sider til rasepresentasjonene i bladet. Tre sider hos oss tilsvarer cirka tre sider i Word (tekst i 12 pkt., halvannen linjeavstand).

En vellykket rasepresentasjon er ryddig og godt skrevet, samt dekker alle de vesentligste temaer om hunderasen: Rasens opprinnelse, historie, særtrekk/karakter/personlighet, bruksområder, kort (!) om rasestandarden samt utseendemessige variasjoner (pelsfarger, størrelsesvarianter med mer.). Husk å ta med hvem rasen passer for (og ikke passer for), og hvilke aktiviteter kan man finne på sammen. Akkurat hva som vektlegges sterkest varierer selvsagt fra hunderase til hunderase.

Dersom presentasjonen omhandler mer enn én rase, er det ønskelig med både en kort tekst som dekker det som måtte være felles for rasene, og en egen utdypende tekst om hver enkelt rase som omtales.

Det skal også skrives en liten ingress; en ”intro” til selve artikkelen, på ca. 2-5 linjer. Tenk på at dette skal få leseren interessert nok til å ville lese resten av rasepresentasjonen.

VIKTIG: All tekst må sendes oss i rent tekstformat (Word-fil), med minst mulig formatering (ikke tabeller, spalter etc.).

Bilder:

Bilder sendes oss på e-post (evt. på CD pr. post, send i så fall inn i god tid før fristen).

Vi vil ha 10-12 bilder å velge mellom. Bildene må være representative for rasen og for det som beskrives i teksten.

Bilder sendes som separate filer (jpg, tiff og liknende), dvs. vedlegg til mail. Bildene skal ikke“limes inn” i Word eller lignende.

Husk også bildetekster – inkludert rasenavn!

VIKTIG: Alle bilder må være store og høyoppløselige! Trykte medier krever en oppløsning på minst 200 dpi, dvs. at bilder som i utgangspunktet bare er for eksempel 72 dpi blir bitte små når vi gjør dem om til trykkoppløsning (5 x mindre enn original størrelse). Har du et nyere digitalt kamera, er bildene rett fra kamera som regel det beste - ikke beskjære, forminske osv.  

Dersom dette er komplisert å huske, bruk følgende tommelfingerregel som utgangspunkt: Bildefiler bør være minst 1 MB store, men jo større desto bedre!

Faktaboks om klubben

Til faktarute trenger vi kortfattet, gjerne punktvis informasjon om klubben (navn, nettside, evt. klubblad, aktiviteter, kontaktperson eller hva som enn passer for deres klubb).

Korrektur

Når vi har mottatt alt av stoff, er det redaksjonens ansvar å sette opp presentasjonen.

En PDF-fil av den ferdige rasepresentasjonen sendes så tilbake til klubben for korrektur. Når korrekturen er mottatt, er det viktig at den blir lest og sjekket nøye, slik at alle eventuelle feil kan rettes opp.

Endringer og andre innspill sendes så fort som mulig i retur til Hundesports redaksjon, som så vil gjøre de endringene/rettelsene som trengs. En ferdig, rettet versjon av rasepresentasjonen sendes så tilbake til klubben for en siste godkjenning.

Altså: Kun én runde med korrektur, så vær så nøyaktig som mulig fra første stund.

Lykke til med rasepresentasjonen! Stoffet sendes til hundesport@nkk.no