Men før du sender en artikkel eller en historie til oss, bør du lese over punktene nedenfor slik at du ikke bruker mye energi på noe det ikke blir noe av. Det beste er å avklare artikkelen på forhånd for å unngå skuffelser og bortkastet arbeid. 

Tidsperspektiv

Hundesport planlegges for flere utgaver framover. Husk derfor at din artikkel som er aktuell akkurat her og nå vil komme på trykk først om opptil flere måneder. Vær tidlig ute!

Gode bilder

Gode artikler bygger på gode bilder. Vi vil helst ha bilder som illustrerer artikkelen og som viser noen form for aktivitet – oppstilte bilder er til tider veldig kjedelige. Det beste er digitale bilder i god kvalitet – husk riktig lys! For å kunne komme på trykk, må bildene ha en oppløsning på minst 200 dpi (de fleste av dagens digitale kameraer lager bilder med god nok oppløsning).

God historie

Hundesport er i den luksussituasjon at vi heller har for mye stoff enn for lite. Mange hundeeiere mener at deres hund er spesiell på forskjellige måter og vil dele dette med andre. Redaksjonen har forståelse for dette, men for at artikkelen skal komme på trykk, må det som oftest være litt mer i det enn dette!

God penn

For å lage et godt og leservennlig blad er vi avhengige av at du som skribent er flink til å formidle historien din. Du må kunne formidle innholdet uten at man må ha «hovedfag» i forskjellige termer – teksten må være tilgjengelig for mange med varierende kunnskap. Dessuten bør du være en god forteller og ha øye for det essensielle. Ikke skriv for langt. Man trenger ikke å fortelle om alt fra A til Å – tenk reportasje framfor referat! Husk gode (under)overskrifter og billedtekst.

Honorar

Hundesport er et medlemsblad og dette gjenspeiles i betalingen. Vi vil aldri kunne konkurrere med andre, kommersielle blader og NJ sine frilanssatser på dette området. Våre honorarer beregnes etter et eget system. Som et medlemsblad syns vi at dette er et rimelig prinsipp.

Er du fortsatt med? Om du føler at du har noe å bidra med, ikke nøl med å ta kontakt med å sende redaksjonen en e-post: hundesport@nkk.no