Medlemsklubbene kan velge mellom tre alternative annonseløsninger, som alle må forhåndsbestilles/kjøpes i NKKs nettbutikk (under «Klubbannonser»).

For mer informasjon om annonsepriser og de ulike løsningene, se under "dokumenter" på denne siden.

---

Hvordan lage PDF-annonser til Hundesport - en kort innføring:

Prisene på utstillingsannonser forutsetter at annonsen leveres som ferdig PDF-fil.

Dersom dere bruker Microsoft Word til å lage annonsen, må annonsen settes opp i et dokument der størrelsen er riktig i utgangspunktet for at formatet på PDF-filen skal bli riktig. Dette gjøres på følgende måte:

Under «Sideoppsett», velg «Størrelse», velg der «Flere størrelser». Da får du opp et vindu, der du under «Papirstørrelse» kan velge «Egendefinert størrelse» nederst i nedtrekksmenyen. Sett så størrelsen til den cm-størrelsen som blir riktig for formatet dere ønsker (f.eks. for ¼ side: 8,8 cm bredde x 11 cm høyde) og klikk på OK. Da får du opp et blankt dokument som kan brukes som utgangspunkt for annonsen. Ved å gjøre det på denne måten er det også mye lettere å se an riktig tekststørrelse osv., i motsetning til om man setter opp annonsen i et stort format som så må forminskes, der teksten fort kan bli for liten til å være tilstrekkelig lesbar på trykk. Når annonsen er ferdig, lagres den som PDF-fil.Vi garanterer ikke plass til annonser som bestilles etter oppgitte bestillingsfrister. Redaksjonen ber om at fristene for bestilling og innsending av utstillingsannonser og annonsemateriell overholdes.