Om du har lyst til å bidra med leserinnlegg kan disse sendes til redaksjonen på e-post: hundesport@nkk.no

Redaksjonen vurderer alle innsendte leserbrev, og forbeholder seg retten til å forkorte/redigere innleggene. Ferdig vurderte leserbrev kommer på trykk i Hundesport fortløpende, etter hvert som det er plass.

Vi gjør oppmerksom på at leserbrev publiseres under innsenders fulle navn. Det må anmodes og begrunnes spesielt dersom et leserbrev skal publiseres anonymt.