Tekst: Anne Buvik. Illustrasjonsfoto: iStock

Her er noen tips:

  • Kjøp aldri en tilfeldig valp du finner avertert på nettet. Her må du være enda mer kritisk enn når du kjøper i Norge.
  • Ønsker du å kjøpe i de nordiske land, begynn på hjemmesidene til de respektive lands kennelklubber, f.eks. Svenska Kennelklubben eller Dansk Kennelklubb. Her vil du, akkurat som i Norge, finne oversikt over raseklubber, som igjen kan gi deg informasjon om oppdrettere og valpekull. Du har veldig mye bedre forutsetninger for å finne en frisk valp fra en seriøs oppdretter om du går igjennom disse kanalene.
  • Vær ytterst varsom med å kjøpe en valp utenfor Norden, hvis du ikke kan få hjelp av en kompetent person du stoler på og som har gode kontakter. Mange norske oppdrettere har en stor internasjonal bekjentskapskrets, og samarbeider ofte med oppdrettere i andre land. De kan gjerne hjelpe deg å finne en valp i utlandet.
  • Skal du kjøpe en valp i utlandet, er det ditt ansvar at valpen fyller de helsekrav som trengs for å kunne importeres lovlig til Norge. Alle valper skal ha et pass, de skal være ID-merket og ha alle vaksiner, fra de fleste land også vaksine mot rabies. Valper som er rabiesvaksinerte, kan ikke komme til Norge før tre uker etter at rabiesvaksinen er satt, noe som betyr at valpen må være nærmere 4 måneder før den kan komme. Alle hunder må være behandlet mot dvergbendelorm i et gitt tidsrom før import. Les alt på Mattilsynets sider, www.mattilsynet.no
  • Faller du for fristelsen til en lettvint løsning, kan du bli lurt, komme i straffeansvar, støtte dyreplageri og påføre deg selv om familien traumet med å bli fratatt en innsmuglet hund, som igjen kan bli avlivet.