En seriøs oppdretter vil stille deg mange spørsmål. Det kan tenkes at du syns spørsmålene virker håpløse, men husk at oppdretteren har valpens beste i tankene! De vil vite hvem de selger valpen sin til og sikre at den får et godt og trygt hjem. 

En oppdretter spør deg også om dine forventningen til valpen fordi han/hun vil at du skal ha tenkt gjennom hvorfor du vil ha hund og om dette er riktig rase og riktig hund for deg.

Unngå oppdretteren som ikke stiller krav

Oppdrettere som ikke stiller spørsmål, som ikke stiller krav til valpens oppvekstvilkår, som ikke kan gi deg råd – eller som til og med ikke tillater deg å besøke dem i hjemmet, vil at valpen skal overleveres på et eller annet tilfeldig sted, eller ikke kan vise deg foreldrene til valpene bør du unngå. 

Treff helst flere oppdrettere og vær oppmerksom. Finner du en oppdretter som du trives med, har du nytte av det lenge. Han/hun kan støtte deg og gi råd når spørsmålene dukker opp etter hvert gjennom valpens oppvekst. Det skal være et menneske du får tillit til og som kan snakke individuelt om hver valp, slik at du vet at oppdretteren virkelig har tatt seg av valpene på best mulig måte.

Raseklubben - en ressurs!

De aller fleste raseklubber har en valpeformidler og liste over godkjente oppdrettere. Raseklubben/valpeformidleren vet hvilke oppdrettere som venter valper, om det er stor etterspørsel eller om det er lang venteliste for å få valp. Det er derfor en god start å kontakte valpeformidleren for å få en oversikt.