Det er viktig for NKK at hundens velferd sikres ved etisk riktig hold. Hund skal behandles pent, og holdes på en slik måte at den får tilfredsstilt sitt behov for bevegelse, mosjon, aktivisering og sosial kontakt med mennesker og andre hunder.

For at du som hundeeier best skal kunne ivareta din hunds behov både når det gjelder stell, trening og aktivisering, har NKK utarbeidet egne retningslinjer for hold og trening av hund