Hovedregelen i norsk rett er at det er avtalen som regulerer det rettslige forholdet mellom partene - det er derfor svært viktig at man skriver en god avtale, hvor begge partene er enige i innholdet og kan stå for det som blir avtalt. En avtale skal som utgangspunkt holdes slik den er inngått - også der man selv står i en svakere posisjon enn den andre parten. 

Prøv gjerne vårt digitale kurs for å få mer informasjon om hva som bør inngå i en kjøpekontrakt.

Kjøp av hund - Hvordan skrive en god kontrakt