(in English below)

- Dette er et unntak, og har dessverre vært den eneste gjennomførbare løsningen, sier leder av NKKs særkomité utstilling (NSU), Roger Sjølstad. Til sammen er det påmeldt over 15 000 hunder til de tre dagene. Det er et tall som har sprengt alle prognoser. 

NSU har gjort en grundig vurdering av ulike alternativer, som å skaffe flere dommere, ha flere ringer eller flytte deler av utstillingen til et annet sted, men har konkludert med at dette er den eneste gjennomførbare løsningen. 

- Dette er et unntak, og ikke en løsning vi ønsker. Vi beklager at dette er eneste mulighet, både med tanke på den kvalitet vi ønsker å tilby våre utstillere, og den kynologiske verdi hundeutstillinger skal ha. Skriftlige kritikker skal være det vi normalt tilbyr på våre utstillinger, understreker Sjølstad. 

Før beslutningen ble fattet, hadde NSU kontakt med NKKs administrasjon, hovedstyreleder og flere andre instanser, som ringsekretærforeningen og NKKs utstillingskomité, som er ansvarlig for å skaffe dommere. 

- Vi ville trengt et tosifret antall nye dommere. Svært få dommere er tilgjengelige på så kort varsel, så den oppgaven virket uoverkommelig. Det samme gjelder ringsekretærer og skrivere. Mange nye ringer ville også gått ut over størrelsen på hver enkelt ring, og gitt mer trengsel. Dermed måtte vi ta denne beslutningen, sier Skjølstad.  

I praksis betyr dette at hver enkelt dommer kan dømme mange flere hunder enn hva man kan gjøre med kritikker. Det vil også medføre raskere bedømmelse og kortere tid, mindre venting og større rotasjon av folk og hunder på området. Men selve bedømmelsen vil være som vanlig, med tildeling og premiegrader, plasseringer, CK med mer. Etter utstillingen vil man kunne laste ned et dokument som angir premiering, plassering og eventuell oppnådd tittel.

- Likevel må vi innse at vi tilbyr folk et annet produkt enn det de forventer. Derfor er det besluttet at de som ønsker å trekke hunden av denne grunn kan gjøre det, avslutter Roger Sjølstad. 

De som vil trekke hunden, må imidlertid gjøre det etter skriftlig varsel, samt levering av startnummer og kvittering senest på utstillingsdagen, før bedømmelsen av rasen er påbegynt. 


No written critiques at NKK Sandefjord 

Due to high entry numbers that by far exceeded our expectations, the Norwegian Kennel Club have had to make an adjustment to the judging procedure at the three winner shows in Sandefjord in July. There will be no written critiques, but grading, placing, awarding of merits etc. will be as usual. 

This will make it possible for the judges to judge more dogs every day. The alternative was to bring in more judges and stewards and try to fit in more rings. 

- Sadly, this is not an option. The venue can not hold any more rings if we want to have decent sized rings, and it is has proved impossible to find available judges and stewards in such numbers as required on short notice, says Roger Sjølstad, head of the NKC’s show committee.

– We are sorry that we can’t provide critiques and we have tried every available option. It is not a decision taken lightly. A critique shall be the standard at all NKK’s shows, this is an exception. 

Instead of a written critique the exhibitors can download a document stating the grading, placing and titles won at the show. If any exhibitor wants to withdraw from the show due to lack of critiques, they can do so in the same terms as a withdrawal due to change of judge.