Lovverk i Norsk Kennel Klub

Lovbok, dommerklubbe og paragrafsymbol
Foto: iStock

NKKs lover ble vedtatt av Representantskapsmøtet 24. april 2010, sist endret 5.november 2016.

NKKs lover forteller om organisasjonens formål, og om hvordan NKKs organer og klubber og forbund skal arbeide for å oppnå dette felles formålet.

NKKs formål er å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltingen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.

Norsk Kennel Klubs lover finner du under dokumenter på denne siden.

 

Våre samarbeidspartnere: