Kompetansegruppe RIK

Kompetansegruppens formål er å arbeide for å videreutvikle sporten, bistå Hovedstyret og administrasjon i faglige spørsmål og avgjørelser, samt være en ressursgruppe.

 

Komiteens e-postadresse er kgrik@nkk.no

Medlemmer pr. 1/1-2020:

Morten Larsen (leder)
Trond Egil Groth
Jostein Håland
Åse Lura
Vidar Haarberg
Heidi Tokstad
Roar Kjønstad (FCI-representant)

Relevante filer finner du under «Dokumenter» på denne siden.

  • NKKs arbeid for en avklaring knyttet til bestemmelsene rundt IGP

    Publisert: | Sist oppdatert

    NKK har arrangert IPO-prøver (nå IGP-prøver) siden slutten av 1990- tallet og således hatt prøveprogrammet som en offisiell aktivitet i over 20 år. IGP er først og fremst en hundesport og et prøveprogram for selektering av avlsdyr i forbindelse med oppdrett av egnede bruks, sport- og tjenestehunder, som kommer samfunnet til nytte. NKK har helt siden ikrafttredelsen av hundeloven bedt om at myndighetene utarbeider retningslinjer for trening av IPO (nå IGP) gruppe C, uten resultat.

Lenker

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: