Kompetansegruppe ettersøk

Ettersøk
Foto: NKK/Arkiv

Kompetansegruppens formål er å være Norsk Kennel Klubs beslutningsorgan innen fagområdet ettersøksjakt, og å ivareta organisasjonens interesser innenfor den delen av jakten som omfatter bruk av ettersøkshund.

 

Kompetansegruppen skal arbeide for at det skapes en samfunnsmessig og politisk tillit til at arbeidet som gjøres for å utvikle ettersøkshunden og arbeidet med ettersøksjakten. Det skal være av en slik kvalitet at det er samfunnsmessig akseptert og ligger innenfor de rammene norsk lov fastsetter. Kompetansegruppen skal drive sakene selv.

Komiteens e-postadresse er kgettersok@nkk.no

Medlemmer per. 01.01.2024:


Knut Herland 2 år
Rune Borgersen 2 år
Hans Petter Klokkerengen 1 år


Relevante filer finner du under "dokumenter" på denne siden.

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: